Algemene Voorwaarden

BELANGRIJK: 
NAAR AANLEIDING VAN HET VIRUS COVID-19 WILLEN WIJ U EXTRA INFORMEREN OVER UW ZENDINGEN: 
– Leveringen zullen aan de deur worden afgezet om persoonlijk contact te vermijden.
– Online bestellingen worden steeds met de grootste zorg verwerkt en ook ingepakt. 
– Wij hebben extra maatregelen genomen zodat alle flessen en andere producten steeds hygiënisch worden verpakt. 
– Wij maken gebruik van wegwerp latex-handschoenen en desinfecterende handgel met een minimum van 85% ethanol. 

Zelf te doen na het ontvangen van uw levering:
Wij raden aan, na ontvangst van uw pakket, uw zending een dag (24uren) onaangeraakt te laten.
Volgens een door de Amerikaanse overheid gefinancierd onzoek kan het Coronavirus niet langer dan 24uren overleven op karton. (Bron: New England Journal of Medicine)

Algemeen
Vinsdivins.be is de benaming en domeinnaam van de webwinkel die eigendom zijn van VINSDIVINS WINERY met maatschappelijk zetel te 3620 Lanaken, Postweg 69, ingeschreven in het KBO onder BE0697532542. De klant kan via voornoemde webwinkel, wijn, wijnpakketten, geschenken en wijnaccessoires aankopen. De koopovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de “online” bestelling door de klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging die per e-mail verstuurd wordt door VinsDivins Winery. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij VinsDivins Winery als leverancier van goederen optreedt. De algemene voorwaarden worden door de klant aanvaardt op het ogenblik dat zijn/haar bestelling wordt gevalideerd middels een orderbevestiging door VinsDivins Winery. De algemene voorwaarden van VinsDivins Winery heffen de algemene voorwaarden van de klant op een derde op. Afwijkingen zijn enkel inroepbaar middels schriftelijke bevestiging vanwege VinsDivins Winery ook al komen ze voor op de documenten die uitgaan van de klant of een derde. In het geval van een toegestane afwijking blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt. Door verbinding te maken met de website van VinsDivins Winery verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.
 
Prijzen
De op de webshop aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, maar exclusief de verzendingskosten. De verzend- en leveringskosten zijn voor de klant en worden berekend op het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. De verzend- en leveringskost wordt afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag en per bestelling.
 
Betaling
VinsDivins Winery biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen. Betalingen door de klant geschiedt bij de bestelling van de goederen. De betalingen verlopen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Stripe. Middels het plaatsen van een bestelling op de webwinkel van VinsDivins Winery verklaart de klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Mollie en ze aan hem/haarzelf tegenwerpelijk te maken.
 
Voorraad
VinsDivins Winery behoudt zich het recht o.a. bij het wisselen van een nieuwe jaargang de klant op te hoogte te brengen van deze wijziging na de bestelling. De beschikbare hoeveelheden op de website zijn louter informatief en kunnen verschillen van de werkelijkheid. VinsDivins Winery behoudt zich het recht een product niet te kunnen leveren daar deze niet meer op voorraad blijkt te zijn. In de mate van het mogelijke zal VinsDivins Winery de klant verwittigen in geval de leveringsdatum niet gerespecteerd kan worden. Eventueel heeft de klant de mogelijkheid de bestelling gedeeltelijk of volledig te annuleren en dit zonder bijkomende kosten.
 
Levering en leveringstijd
VinsDivins Winery zal zich inspannen om de op de webwinkel vermelde levertijden te respecteren. VinsDivins Winery kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die te laat aankomt of een pakket dat verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, zullen de bestelde goederen worden afgeleverd op het afleveradres zoals aan VinsDivins Winery doorgegeven door de klant. Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat de klant wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. De klant wordt verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling tevens de contactgegevens te vermelden (telefoonnummer, emailadres, fax,…) en te laten registreren waarop hij/zij bereikbaar is. VinsDivins Winery doet er zo alles aan om bij een eventuele vertraging de wachttijd te beperken. De vermelde levertijden doen in hoofde van VinsDivins Winery geenszins een resultaatverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis. Mocht de bestelling niet binnen de 2-5 werkdagen geleverd zijn, zonder enige berichtgeving van VinsDivins Winery, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. VinsDivins Winery is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door VinsDivins Winery gedragen. VinsDivins Winery verzendt geen artikelen naar postbusadressen. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de externe vervoerder (DPD), wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Het is belangrijk dat de klant bij ontvangst van zijn/haar producten controleert of deze conform de bestelling geleverd werden, en als dat niet zo is, op de leveringsbon aangeeft wat er niet klopt, waarna deze bon door de klant ondertekend moet worden. Bij gebrek aan dergelijk voorbehoud worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken en/of beschadigingen. De klant draagt vanaf dit ogenblik het risico.
Bestellingen worden uitgeleverd via het eigen vervoer van VinsDivins Winery of een externe transportfirma. 
Alle pakketten zijn steeds verzekerd tijdens het transport. 
 
Eigendomsvoorbehoud
VinsDivins Winery behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die bij de klant werden afgeleverd en dit tot de volledige betaling ervan.
 
Plaats van levering
De levering wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven en zoals opgenomen in zijn/haar bestelling.
 
Klachten
Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen moeten binnen de 8 kalenderdagen bekend worden gemaakt aan VinsDivins Winery via mail: info@vinsdivins.be

Annulering koopovereenkomst
Aanvaarding van de artikelen dekt alle zichtbare gebreken. VinsDivins Winery verbindt zich er enkel toe de aangekochte artikelen gedeeltelijk of volledig terug te nemen en om te ruilen of terug te betalen indien deze een kurksmaak heeft of in geval de kwaliteit duidelijk gebrekkig is. De artikelen moeten teruggezonden worden in de originele verpakking, vergezeld met een rekening/kasticket en dit tot maximum 3 maanden na de aankoop. Wijnen met kurksmaak dienen terugbezorgd te worden in het bijzijn van de kurk en de wijn (in de originele fles). We betalen uw wijn terug en sturen de fles en de kurk voor analyse naar onze kwaliteitsdienst. De uiteindelijke eindbeslissing over de terugbetalingen ligt te allen tijde bij VinsDivins Winery.
 
Recht op teruggave. 30 dagen omruilgarantie
VinsDivins Winery biedt de klant 30 kalenderdagen de tijd om de bestelde artikelen terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten. Deze termijn start van zodra de klant de afleverbon heeft ondertekend. Het recht op teruggave voorziet dat enkel goederen die opnieuw verkocht kunnen worden door VinsDivins Winery, kunnen worden teruggezonden. Onvolledige, beschadigde of vuile producten worden niet teruggenomen. Van zodra de klant gebruik maakt van zijn/haar recht op teruggave, engageert VinsDivins Winery zich om het totaalbedrag van de bestelling contant terug te betalen binnen een termijn van maximum 30 dagen.
VinsDivins Winery aanvaardt geen “Tevreden of geld terug” retour voor de volgende producten:
– Geopende flessen die niet naar de persoonlijke verwachtingen voldoen. Enkel gesloten flessen kunnen worden geretourneerd ter creditering.
– Flessen wijn met een rekening/kasticket ouder dan 3 maanden.
– Onvolledige, beschadigde of vuile artikels.
– In prijs verlaagde wijnen. 
Teruggestuurde goederen worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun gesloten originele verpakking, zonder beschadigingen aan de fles en etiket.
 
Privacy
De persoonlijke gegevens die de klant VinsDivins Winery bezorgd heeft, worden enkel opgenomen in de bestanden van VinsDivins Winery. Zij worden verwerkt teneinde het beheer van onze webwinkel te verzekeren, alsook om de klant in te lichten inzake onze artikelen en diensten. De klant heeft allertijden (via zijn persoonlijke login en paswoord) toegang tot zijn/haar gegevens op de webshop van VinsDivins Winery om ze te consulteren, te verbeteren, te wijzigen of te schrappen. Indien de klant niet wenst gecontacteerd te worden door VinsDivins Winery voor commerciële of publicitaire doeleinden, dient hij dit te melden via info@vinsdivins.be.
 
Geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen tussen VinsDivins Winery en de klant is het Belgisch recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd.